OCT-LOFT-T街创意市集(46)


 

创意市集招募:面向全国范围原创团体与个人 
欢迎广大市民、学生和相关团体踊跃参与,请登陆T街网站下载申请表格:tstreet.blogbus.com 
————————————— 
T街创意市集(46) 
2012年5月5日 10:00-22:00 
2012年5月6日 10:00-20:00 
地 点:深圳南山区香山东街华侨城创意文化园北区 
————————————- 
T街创意市集相关资讯: 
电话:0755-86093066-806 
网址:tstreet.blogbus.com 
邮箱:tstreet@qq.com 
QQ :651147486

 


返回顶部